Concept Dev.

Har sett litt på hvordan tidslinjen kan gå opp for å holde seg nogen lunde historisk korrekt – selv om dette er en fiktiv serie vil jeg basere det på historiske fakta.

Med litt research fant jeg ut at Henrik Ibsen kan være en av dommerene, og Bjørnson, Kielland, Lie og Skram kan være deltagere slik at Audun får direkte konkurranse med tre av de Fire Store.

De tre andre dommerene er fortsatt Tip-Tip Gundersen, Tip-Tip Brøndbo og Tip-Tip Malik.

Slik føler jeg at jeg får sterke antoganister til Audun i form av Bjørnson og Lie som de “voksne seriøse”, Amalie Skram som den unge 22 åringen som strevende kvinne og Kielland på samme alder som Audun, og potensiell sidekick / voksende vennskap.

I 1868 var:
Henrik Ibsen 62 år
Bjørnstjerne Bjørnson 36 år
Jonas Lie 35 år
Alexander Kielland 19 år
Amalie Skram 22 år

Jeg valgte da og la Audun være 20 år – altså født i 1848.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *