Pilot [Rough Beats]

Audun ser på plakaten som annonserer “Nationale Talenter”
– Lokal “bygde-audition” i byen
– Dommere: Bjørnstjerne Bjørnson, Tip-Tip Malik, Tip-Tip Brøndbo & Edvard Grieg
– Programleder: Lokal helt i hver bygd

Alle rundt plakaten diskuterer hvilke talenter som kan vinne
– instrumenter
– dikting
– teater / sketch
– sang
– husflid
osv

Audun setter i gang å skrive et “mester dikt”
– Så dypt og rørende at de som hører blir betatt
– Bestemmer seg for å kle seg ut (for å se ut som en ekte dikter)

Audition
– mange latterlige innslag går videre
– mange SYKT imponerende går videre
– noen innslag er så syke at de blir arrestert eller tvangsinnlagt på stedet
– vømmøl band – “RaillarKår” (core)
– spikking “TrickSpikk”
– strikking “Saumfararane”
osv

Feiler så til de grader i framføringen
– distrahert
– prestasjonsangst så han stokker ordene
– fra romantisk til samfunnsfiendtlig
– latterliggjort & kjeppjagd

Ny by, ny audition, ny mulighet…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *