–quick

“Han hadde en åpenbaring om en ny og bedre verdensorden som kunne fremmanes gjennom dans”

#ny_religion

– Kveldsrituale

1800–1830 Romantikken
1830–1860 Realismen
1860–1890 Naturalismen
1870– Impresjonismen, ekspresjonismen, symbolismen, surrealismen, modernismen m.fl.

https://snl.no/litteratur

Posted in R&D

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *